Euklidova růže je instalace, v jejímž jádru objevujeme subtilní světelné linie, které se nám ale manifestují jako tělesa. Děje se tak díky využití speciálního optického materiálu z polygrafického průmyslu.
Díky refrakci světla se ze světelných zdrojů stávají jakési entity rostoucí skrze prostorové rozměry. Jsou to jakési matematické rostliny. Kromě tématu poetizace světa matematiky a jeho spojení s přírodou je v díle důležitá i zřejmá iluzornost toho, že vzniké obrazy můžeme vnímat jako tělesa.
 
3 kopie.jpg
3 kopie.jpg
3 kopie.jpg
3 kopie.jpg
3 kopie.jpg
3 kopie.jpg
3 kopie.jpg
3 kopie.jpg
3 kopie.jpg
3 kopie.jpg
3 kopie.jpg
3 kopie.jpg
3 kopie.jpg
3 kopie.jpg
3 kopie.jpg
© Vitezslav Plavec 2021 | edit